Regulamin

REGULAMIN USŁUG PROMOCJI „POZNAJMY SIĘ”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy dokument (dalej: "Regulamin”) określa zasady oferty promocyjnej „POZNAJMY SIĘ” na określone w niniejszym Regulaminie usługi (dalej: „Promocja”).
2.    Promocja ma charakter ograniczony czasowo i trwa od dnia 1 stycznia 2024 roku od godziny 00:00 do 29 lutego 2024 roku do godziny 23:59. Organizator ma prawo przedłużyć́ okres Promocji, o czym poinformuje Uczestników za pośrednictwem komunikatu na stronach internetowych serwisu internetowego.
3.    Organizatorem Promocji jest PLATAN ROOM sp. z o.o. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej pod adresem: ul. Pilotów 29/ U3, 31-462 Kraków, posługująca się numerem NIP: 675-159-24-87 oraz REGON: 367302248 (dalej jako "Organizator”).
4.    W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJA

1.    Promocja polega na czasowym wprowadzeniu nowych cen za usługi, tj.:
·      Endermologia pierwsza wizyta – 150 PLN
·      Fala Radiowa (brzuch/ szyja/ dekolt/ ramiona/ okolice kolan) pierwsza wizyta – 200 PLN
·      Fala radiowa (brzuch/ twarz/ pośladki/ uda/ boczki) pierwsza wizyta – 250 PLN
·      Fala uderzeniowa pierwsza wizyta – 125 PLN
·   Epilacja laserowa bikini+ pachy pierwsza wizyta – 260 PLN
2.    Promocja skierowana jest zarówno do pierwszorazowych klientów salonu, jak i obecnych klientów salonu, którzy wcześniej nie korzystali z usług objętych promocją i jest to ich pierwszy zabieg z danej technologii (epilacja laserowa, fala uderzeniowa, endermologia, fala radiowa).
3.    Klient może skorzystać z zabiegów pierwszorazowych ze wszystkich wymienionych technologii wymienionych w Promocji.
4.    Klient chcący skorzystać z Promocji musi zarezerwować wizytę osobiście lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 661-687- 800.
5.    Z promocji można skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 21:00, w wybranych przez siebie godzinach pracy Organizatora,
6.    Promocje nie łączą się ze sobą.
7.    Nie ma możliwości przekazania niewykorzystanego z zabiegu z promocji osobie trzeciej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która może zostać́ złożona na piśmie na adres: ul. Pilotów 29/U3, 31-462 Kraków, w formie wiadomości e-mail na kontakt@platanbeauty.pl Reklamacja powinna zawierać́ dokładne dane Uczestnika promocji oraz powód reklamacji. Organizator ustosunkuje się̨ do Państwa reklamacji w terminie 14 dni.
2.    Administratorem danych osobowych jest PLATAN ROOM sp. z o.o. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej pod adresem: ul. Pilotów 29/U3, 31-462 Kraków, posługująca się numerem NIP: 675-159-24-87 oraz REGON: 367302248.
3.    Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Zamówienia, zgodnie z Promocją. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne w związku z uczestnictwem Użytkownika w Promocji. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres trwania Promocji. Odbiorcami Państwa danych będą̨ podmioty współpracujące z Administratorem Danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań́. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania.

4.    Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość́ ich poprawiania w każdym czasie. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: kontakt@platanbeauty.pl
Dane nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego.

Zostaw do siebie namiar
Skontaktuj się z nami wysyłając numer telefonu pod który oddzwonimy.
Made on
Tilda